Erelid

Marjolein van veldhoven

In 2013 heeft Marjolein van Veldhoven de vereniging “search and rescue dogs Netherlands” mede opgericht. Vanaf het begin af aan heeft zij een duidelijke visie gehad over de vormgeving van de vereniging.

Marjolein heeft jaren ervaring binnen de hondenwereld, zo heeft zij 10 jaar africhting KNPV gedaan alvorens zij de reddingshondensport binnentrad. Met haar eigen honden heeft zij binnen beide programma’s vele wedstrijden gelopen.

De laatste jaren is zij vooral actief geweest als trainer waarbij ze altijd openstond voor een andere visie of methode. Menig “probleemhond” heeft zijn of haar stappen gemaakt onder leiding van Marjolein.

Marjolein heeft voor haar verhuizing naar Hongarije zo goed als mogelijk haar kennis en ervaring overgebracht op de overige leden. Hoewel zij na haar verhuizing niet meer fysiek aanwezig was heeft zij op afstand steeds meegekeken en meegedacht met alle honden.

Omdat Marjolein zo veel heeft gedaan en betekend voor de vereniging is zij in februari 2020 benoemd als erelid van SARDOG. Marjolein is helaas, na een kort ziekbed, op 9 mei 2021 overleden. Binnen onze vereniging zal ze altijd een speciale plek innemen.