Inzet

over onze inzetgroep

Omdat er steeds meer aanmeldingen bij de vereniging kwamen van mensen die graag inzet-
gericht wilden trainen, is in oktober 2016 de ‘dinsdaggroep’ ontstaan. Deze groep is op de
dinsdagen gaan trainen, gericht op inzet in Nederland. Deze groep is in de loop der jaren
uitgegroeid tot onze inzetgroep.
De inzetgroep traint voor het inzet examen van de SIN. Naast het zoekwerk komt hier onder
andere het buddy-systeem, kaart en kompas en TopoGPS bij kijken.
Van onze inzetgroep zijn inmiddels meerdere teams geslaagd voor het SIN-examen en
gecertificeerd om daadwerkelijk op te worden ingezet bij vermissing in Nederland.

Hieronder de leden die momenteel trainen voor het inzetexamen of deze reeds behaald hebben.

het SarDog inzet team